Engelli Öğrenciler için Burs Duyurusu

Türkiye Engelliler Spor Yardım Ve Eğitim Vakfı’nın Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuar veya Meslek yüksekokulunda Ön Lisans, Lisans veya Lisansüstü öğrenimi gören, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli, güvenilir ve başarılı engelli öğrencilerden, aşağıda belirtilen aday olma şartlarını yerine getirenlere, seçilmeleri halinde, burs yardımı yapmaktadır.
Bursiyerlerin belirlenmesi ve seçiminde, ailenin ekonomik durumu, kardeş ve okuyan kardeş sayısı, barınılan yurt ya da konut durumu gibi maddi unsurlar ile öğrenim görülen okul veya sınıf, giriş puanı, okulun giriş taban-tavan puanı, öğrenim süresince alınan dersler, notlar ve genel not ortalaması ile karne gibi başarı durumunu belirleyici unsurlar etkendir.
Burslar her yılın Ekim ayı ile bir sonraki yılın Haziran ayı (dahil) arasında geçen 9 aylık öğretim süresince ödenmekte, diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.
Bursiyerin başarısızlığı veya maddi durumunda düzelme gibi burs ödemesine mani bir durum
ortaya çıkmadıkça TESYEV bursu mezun oluncaya kadar devam ettirilmektedir.
TESYEV bursu karşılıksızdır. Ancak, gerçeklerin saklanması, yalan beyan veya benzeri nedenlerle, ihtiyacı olan başka birinin burs almasına mani olarak, haksız gelir elde edenlere yapılan burs ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri alınır. Bu nedenle burs ödemesine başlanmadan önce, bursiyer ve ailesinden, burs uygulamasının kurallarını ve müeyyidelerini kabul ettiğine dair bir taahhütname
alınmaktadır.
Bursiyer adaylarının başvuru formunda yer alan beyanları ile okul dosyalarındaki bilgilerin doğruluğu, diğer vakıf, dernek, vs. kurumlardan burs alıp almadığı hususları araştırılmaktadır.
Türkiye Engelliler Spor Yardım Ve Eğitim Vakfından gelen yazı sureti ekte gönderilmiştir. İlgili burs hakkında gelen sorular için web sayfalarımızda(oidb.marmara.edu.tr) ve (marmara.edu.tr) yer alan başvuru hakkında bilgiler duyurulmuştur

HIZLI ERİŞİM