Staj Duyurusu-2

STAJLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

 • Mezun durumunda olan öğrenciler için staj:
 • Mezun durumunda olan ve uzaktan eğitimle staj yapmak isteyen öğrencilerin stajlarına ilişkin açıklama STAJ DUYURUSU 1 başlığı altında yapılmıştır. Bu uygulamadan her öğrenci değil, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında mezun olabilecek ya da önceki dönemlerde mezuniyet için gerekli derslerini bitirerek sadece stajı eksik olan öğrenciler faydalanabilecektir. Bu durumda olan öğrenciler ilgili duyurudan bilgi edinebilirler.
 • Mezuniyet durumunda olan ve ayrıca Covid salgınına rağmen çalışma ortamında uygulamalı staj yapmak isteyen öğrenciler firmalar ile anlaşmalarını tamamlayarak uygulamalı stajını başlatabilirler. Bu stajların evrak işlemleri online yürütülecek. Sigorta girişleri dekanlıkça yapılacak ve stajı kabul edilenler stajlarını tamamlamış olacaktır.
 • Mezuniyet durumunda olan ve ayrıca çalışma ortamında uygulamalı staj yapmak isteyen öğrenciler, Covid salgını nedeniyle staj yapamıyorlar ise mezuniyetlerini erteleyerek daha sonraki dönemlerde uygulamalı staj yapabilirler.

 

 • Mezun durumunda olan veya olmayan ve uygulamalı olarak firmalarda staj yapmak isteyen öğrenciler için:
 • Öğrenci firmalarda yaz stajı yapmak istiyor ve başvuruda bulunuyorsa, yaz stajları yapılabilir ve sigortası okul tarafından karşılanacaktır.
 • Yaz stajlarına başlayabilecekleri en erken tarih ne zaman? Senato kararı ile akademik takvim açıklandı. Bütünleme sınavları 12 Temmuz Pazar günü tamamlanıyor. Bütünleme sınavı bulunmayan bir öğrenci final sınavları bitişinde de stajını başlatabilir.
 • Uzaktan çalışma ile çalışan firmalarda öğrenciler ne şekilde staj yapabilir? Yapılamaz. Bu stajları hiçbir öğrencimiz için kabul etmiyoruz. Mezuniyet durumunda olan öğrenciler için yeni bir staj düzenlemesi getirildi ve yukarıda özetlendi. Mezuniyet durumunda olan öğrencilerden uzaktan eğitimle staj yapmak isteyenler için oluşturulan çözüm, STAJ DUYURUSU 1 (Bölüm web sitemizde duyuruldu) içerisinde detaylı okuyabilir.

 

 • Başvuru belgeleri online gönderilip alınabilecek mi?

Mevcut durumda öğrenci belgeleri, transkriptler, bazı zorunlu yazılar ve mezuniyet belgeleri için Dekanlığımız ve Bölümümüz öğrencilerin okula gelmeleri ve belge almalarına yardımcı oluyorlar. Staj başvurularının her safası ıslak imzalı belgeler ile yürümeyecek. Staj için öğrencilerin okula gelerek evrak teslim etmeleri, imzaları tamamlamaya çalışmaları söz konusu değildir. Gerekli formlarda Staj Komisyonu imzası,  öğrencilerimizin imzası ve firma onayları ıslak imzalı olarak gerçekleştirilemeyecek.

Staj yapmak isteyen öğrenciler, fotoğraflı başvuru belgelerini doldurarak taranmış halini Staj Komisyonuna iletir; başvuru belgesinin değerlendirmesi yapılır ve kabul edilir ise Staj komisyonu tarafından Dekanlığa iletilir. Staj sigorta girişleri Dekanlığımız tarafından direkt yapılır. Başvuru kabul edilmez ise öğrenciye bilgilendirme yapılır.  SGK girişlerinin yapıldığını firmaların görebildiği bilgisi geldi. Yani firma sizin stajınızın Dekanlığımızca onaylandığını,  sigorta girişini görerek zaten tespit edebilir. Staj sigortasının yapılması, üniversite tarafından stajının o firmada yapılmasına verilen uygunluğun en önemli göstergesidir.

Stajlar ile ilgili tüm belgeler aşağıdaki adreste bulunmaktadır. Bazı gerekli belgeler bu duyurunun ekinde de verilmiştir.

https://eng.marmara.edu.tr/ogrenci/staj-esaslari-ve-belgeler

 

 • Staj evrak süreçleri :
 • Öğrenci zorunlu staj başvuru formunu doldurur ve imzasız olarak e-posta ile Staj komisyonuna iletir. Bu başvurusunda firma bilgilerini verir ancak Firmada staja henüz başlamadığı için Firma tarafından form imzalanmamış/kaşelenmemiş olur. Başvuru formu, staja başlandığında firmaya onaylatılır ve staj tamamlanıp dönem başladığında ise Staj Komisyonuna teslim edilir.
 • Öğrenci aynı şekilde SGK güvence beyanı formunu doldurur. İmzasız olarak Staj komisyonuna e-posta ile ulaştırır. İmzalı formu daha sonra diğer belgelerle beraber teslim edilmek üzere saklar.
 • Bazı staj yerleri öğrenciye ödeme yapar ve daha sonra "devlet katkısı" şeklinde bu ücret için talepte bulunur. Öğrenci stajı içerisinde Devlet katkısı talep formu ve işsizlik fonu çizelgesini Firmaya doldurtur, imzalatır, dekontları teslim alarak saklar ve Dekanlığa staj bitiminde teslim eder. Bu belge ve dekontlar "devlet katkısı" ödemeleri talep edilirken Strateji Daire Başkanlığına Dekanlığımız tarafından gerekli tablolar hazırlanarak ek şeklinde gönderilmektedir.
 • Belgeler, Ar. Gör. Ömer Dumlupınar’a e-mail ile gönderilecektir (omer.dumlupinar@marmara.edu.tr).

 

MU_MuhendislikFakultesi_Zorunlu_Staj_Basvuru_Formu.docx (26 KB)

Devlet_Katkisi_TalepFormu.docx (14 KB)

SGK_Guvence_Beyani_Belgesi.docx (14 KB)

Staj_issizlik_fonu_katkisi_cizelge.xlsx (11 KB)

HIZLI ERİŞİM