Staj

 

Staj Seminer Videosu (1. Bölüm)

Staj Seminer Videosu (2. Bölüm)

Staj Bilgilendirme Sunumu

 

Staj Esasları ve Belgeler

Staj Süreci Akış Diyagramı

 

Mühendislik Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi

 

Staj Raporu Değerlendirme Süreci

 

GENEL KURALLAR : 

 

 • Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde stajlar üç grup halinde yapılır.
 • 2. ve 3. grup stajların toplam süresi 60 işgünüdür.
 • Bu süre, en az 15 işgünü olacak şekilde birkaç döneme bölünebilir.
 • Bir işletmede sadece bir dönem staj yapılabilir.
 • Gerekli staj formları öğrenci işleri ofisinden elde edilebilir.
 • Staj başlamadan en az bir ay önce bölümce onaylanmış uygun bir işletmeye başvuru yapılmalıdır. 
 • Başvurulan işletme resmi bir belge talep ederse bu belge bölüm başkanlığından alınarak fakülte sekreterliğine mühürlettirilir.
 • Her bir işletme ve her bir staj türü için ayrı staj raporları yazmak zorunludur.
 • Staj raporlarının yazımının Staj Rapor Yazım Kuralları dahilinde yapılması zorunludur.
 • Staj notları Başarılı / Başarısız şeklindedir ve genel not ortalamasına etki etmez.
 • Stajın sonunda Stajyer Değerlendirme Formu ve Staj Raporu Değerlendirme Formu imzalanmış ve mühürlenmiş olarak kapalı bir zarf içinde, Staj Raporunun kendisiyle birlikte, güz döneminin başladığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde bölüm sekreterliğine veya staj koordinatörüne ulaşmış olmalıdır.
 • Staj raporları imza karşılığı teslim edilmelidir. Bu şekilde teslim edilmeyen raporlar kabul edilmeyecektir.
 • Toplam staj süresini tamamlamayan öğrenciler mezun olamazlar.

 

 

1. GRUP STAJ

 

Üniversite bünyesindeki atölyelerde ME 200 kodlu ders altında yapılmaktadır.

 

2. GRUP STAJ (İMALAT STAJI) (ME 300)

 

ME200 dersi verilmeden yapılamaz.

Bu staj çerçevesinde, üretim yapan ve makine mühendisi çalıştıran bir işletmenin imalat yöntemleri incelenir. Staj süresince

 • Talaşsız üretim,
 • Talaşlı üretim,
 • Döküm,
 • Montaj ve konstrüksiyon,
 • Kalite kontrol,
 • İş güvenliği,

 

konularında  tecrübe edinilir.

 

Staj yeri belirlenirken, seçilen firmanın yukarıda belirtilen hususları sağlayabilecek bir firma olmasına dikkat edilmelidir. Stajın toplam süresi minimum 30 iş günü olmalıdır.

 

3. GRUP STAJ (ORGANİZASYON STAJI) (ME 400)

 

2. Grup staj tamamlanmadan yapılamaz. Stajın üretim yapan ve makine mühendisi çalıştıran bir işletmede yapılması gerekmektedir.

 

Stajın genel amacı üretim için gerekli işletme esaslarını incelemektir. Bu kapsamda staj yapılan firma satın alma, mal ve hammadde girişi, stok kontrol, ürün çıkışı, kalite kontrol, satışlar, nakliye, maliyet analizi, iş planlaması, piyasadaki konum, organizasyon yapısı, iş ve işçi güveliği konusunda incelenerek tanıtılır.

 

Staj yeri belirlenirken, seçilen firmanın yukarıda belirtilen hususları sağlayabilecek bir firma olmasına dikkat edilmelidir. Stajın toplam süresi minimum 30 iş günü olmalıdır.

 

STAJ RAPOR YAZIM KURALLARI

 

Staj raporları İngilizce olarak hazırlanır. Raporlar tamamen özgün olmalıdır. Rapor ilgili bir işletme yöneticisi tarafından onaylanmalıdır. Bu işlem için raporun kapak sayfası ilgili yöneticiye imzalattırılmalı diğer sayfalar da paraflattırılmalıdır. Rapor kapağı ekte verilen örneğe göre hazırlanmalıdır.

 

Staj raporu aşağıda belirtilen kısımları içermelidir:

 

 1. Genel olarak stajın amacı, kapsamı, ve staj süresince neler yapıldığının kısaca anlatıldığı bir giriş kısmı.
 2. Öğrencinin firmada hangi süreler arasında hangi bölümlerde çalıştığını gösteren bir tablo. Bu tablo çalışılan bölümlerin şefleri tarafından onaylanmalıdır.
 3. Firmanın genel tanıtımını, yerini ve tarihçesini  içeren bir “Firma Tanıtım” kısmı. Organizasyon stajı (ME 400) için firmanın organizasyon şemasının da eklenmesi gerekmektedir.
 4. Staj esnasında çalışılan bölümleri ve yapılan işleri detaylı bir biçimde anlatan ana kısım.
 5. Staj esnasında kazanılan tecrübelerin değerlendirildiği sonuç kısmı.
 6. Staj esnasında yapılan çalışmalarla ilgili tablo, resim, grafik ve/veya teknik çizimlerin sergilendiği ekler kısmı.

 

Yukarıda yazılan esaslara uymayan staj raporları kabul edilmeyecektir.

 

 

MARMARA UNIVERSITY

FACULTY OF ENGINEERING

MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT

20XX-20XX SUMMER PRACTICE REPORT

 

 

 

 

 

Cpmpany                           : XXXXXXXXXXXXXX

Summer Practice Dates       : XXXXXXXXXXXXXXX

Number of Days                 : 30 days

Summer Practice Type        : ME X00

 

 

 

 

 

 

 

 

Name - Surname      : XXXXXX XXXXXXXXX

Student Number       : XXXXXXXXXX


Bu sayfa Mechanical Engineering tarafından en son 10.05.2022 14:11:48 tarihinde güncellenmiştir.

Makine Mühendisliği

HIZLI ERİŞİM