Yüksek Lisans Program Yetkinliklerimiz

1. Makina Mühendisliği'nin değişik alanlarında analitik, sayısal veya deneysel araştırma yöntemleri ile veri toplar, verilerden bilgi üretir, veriyi güncel teknik ve yöntemler ile değerlendirir, uyguladığı teknik ve yöntemlerin kısıtları hakkında kapsamlı bilgi edinir.
2. Makina Mühendisliği'nin ilgili alanındaki özgün bir problemi modeller, bu problemin çözümü için özgün fikirler/yöntemler geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
3. Makina Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan konularının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
4. Makina Mühendisliği alanında yaptığı çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
5. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
6. Makina Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel etkilerini bilir, çalışmalarında bu etkileri gözetir.


Bu sayfa Mechanical Engineering tarafından en son 11.03.2019 08:30:46 tarihinde güncellenmiştir.

Makine Mühendisliği

HIZLI ERİŞİM