MÜDEK Tanıtımı

MÜDEK

Marmara Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 30 Eylül 2017 -30 Eylül 2019 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.  Ayrıca akreditasyon süresi boyunca geçerli olmak üzere "Avrupa Etiketi" - EURopean ACcredited Engineer Label (EUR-ACE) verilmiştir.

 

 

Akreditasyon nedir?

*Bir ürünün ya da hizmetin, piyasanın talep ettiği şartlara, standartlara, yönetmeliklere uygunluğunu göstermek üzere o ürün veya hizmet için yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirme işlemlerini yapan kuruluşların (Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları) resmi bir otorite tarafından uluslararası kriterlere göre denetlenerek teknik ve idari yeterliliklerinin onaylanması ve belli aralıklarla denetlenmesi işlemidir.

*Kısa bir tanım yapmak gerekirse;

Bir ürün ya da hizmetin belli bir kalite standardını sağladığının belgelenmesine akreditasyon denir.

 

MÜDEK nedir? Ne iş yapar?

 •  MÜDEK’in Açılımı: Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğidir.
 •  Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.

 

MÜDEK’in amacı nedir?

MÜDEK’in amacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamaktır.

 

MÜDEK Nedir

Tanıtımı

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.

MÜDEK, 2002 yılında Türkiye ve KKTC'de mühendislik eğitimi veren fakültelerin dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) tarafından, bu fakültelerin bünyelerindeki mühendislik lisans programlarının değerlendirilmesi için ayrıntılı bir program düzenlemek ve uygulamak üzere Mühendislik Değerlendirme Kurulu adı ile anılan bağımsız bir sivil toplum platformu olarak kurulmuştur.

Amacı

MÜDEK'in anmacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamaktır.

Ulusal Tanınma

MÜDEK'in 31 Ekim 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurulu'na yapmış olduğu başvuru Kurul'un 16 Kasım 2007 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında görüşülerek uygun bulunmuş ve ilgili yönetmeliğin 7/e maddesi uyarınca yüseköğretim kurumlarının mühendislik programlarında ulusal, sektörel ve program yeterlilikleri odaklı ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmasının ve beş yıl geçerlilik süresi ile bu kapsamda Kalite Değerlendirme Belgesi almasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

Uluslararası Üyelik ve Yetkilendirme

MÜDEK, 17 Kasım 2006'dan beri Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir. ENAEE Yönetim Kurulu'nun (Administrative Council) 21 Ocak 2009 tarihli kararıyla ENAEE tarafından EUR-ACE Etiketi vermek üzere yetkilendirilmiştir. MÜDEK 15 Haziran 2011 tarihinden itibaren IEA (International Engineering Alliance) Washington Accord Üyesi (Signatory) olmuştur.

MÜDEK Akreditasyonu nedir?

Müdek tarafından belirlenen ölçütlerin akreditasyon için başvuran mühendislik programlarınca karşılanması neticesinde MÜDEK tarafından verilen bir Uluslararası Eğitim denkliği/eşdeğerliği belgesidir.

 

MÜDEK Akreditasyon ölçütleri kaç tanedir ve bunlar nelerdir?

Ölçüt 1.  Öğrenciler

Ölçüt 2.   Program Eğitim Amaçları

Ölçüt 3.   Program Çıktıları

Ölçüt 4.   Sürekli İyileştirme

Ölçüt 5.   Eğitim Planı

Ölçüt 6.   Öğretim Kadrosu

Ölçüt 7.   Altyapı

Ölçüt 8.   Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar

Ölçüt 9.   Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri

Ölçüt 10. Programa Özgü Ölçütler

 

MÜDEK Akreditasyonu geçerlilik süresi ne kadardır

Müdek akreditasyon başvuru ve sonuç süreci ilk genel değerlendirme için ortalama 1,5 sene sürmektedir. Bu süreç sonucunda başvuran programlar;

 • İlgili ölçütlerin tümünü sağladıkları takdirde kesintisiz 5 yıllık
 • İlgili ölçütlerde ZAYIFLIK tespit edildiği takdirde 2 yıllık Akreditasyon alırlar.
 • İlgili ölçütlerin herhangi birinde EKSİKLİK tespit edilirse başvuru yapan bölüm akreditasyon alamaz ve ödenen ücret MÜDEK tarafından bölüme iade edilmez.

EUR-ACE nedir?

Mühendislik eğitim programları akreditasyonu için belirli standartları barındıran bir standartlar kümesidir. Bu eğitim standartlarını ulaşan mühendislik programlarına bu etiket verilmektedir.

2009 yılında MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı tarafından akredite edeceği mühendislik programlarına EUR-ACE etiketi vermek için yetkilendirilmiştir. Avrupa’da bu konuda yetkilendirilen 7inci ajanstır. 

 

EUR-ACE Etiketinin Mühendislik öğrencileri ve mezunları için faydaları nelerdir?

 • EUR-ACE ® etiketi ile mühendislik programları, hem Avrupa standartlarına hem de uluslararası yüksek standartlara sahip olduklarını belgelerler, böylece Avrupalı işverenler tarafından tanınmaları da güvence altına alınmış olur.
 • EUR-ACE ® diğer Yükseköğretim Kurumlarına yapılan Master ve Doktora programlarına başvuruları kolaylaştırır.
 • Mühendislik mesleğinin düzenlendiği ülkelerde EUR-ACE ® etiketli programlar Kayıtlı veya Yeminli mühendis olmak için gerekli olan eğitim gereksinimlerini karşılamaktadır.
 • Mesleki Yeterlilik tanınması üzerine, AB Direktifi tarafından teşvik olarak EUR-ACE ® etiketli bölümlerin lisansüstü hareketliliğini kolaylaştırılmıştır.
 • EUR-ACE ®  FEANI (European Federation of Natinonal Engineering Assosication) tarafından profesyonel kart gibi teşvik edilen bir eğitim standardıdır. 
 • EUR-ACE ® etiketli programlar FEANI’nin Eur Ing başlıklı eğitim gereksinimleri listelerinde otomatik olarak yer almaktadır.

 

MÜDEK SÜRECİ İÇERİSİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Bu süreç içerisinde ve sonrasında bölüm olarak hem iç paydaşlarımız hem de dış paydaşlarımız ile karşılıklı fikir alışverişi içerisinde olacağız. Bölümümüzün eğitim imkanlarını ve eğitim kalitesini daha yukarılara taşımak için paydaşlarımızdan alacağımız öneriler/tavsiyeler bizim için çok önemlidir. Bu noktada süreç içerisinde sürekli iyileştirmeyi sağlamak için anket çalışmaları ve karşılıklı görüşmeler gibi çeşitli veri toplama teknikleri yapılacaktır. Anketlerin büyük kısmı internet üzerinden online geriye kalan kısım ise sınıflarda yazılı olarak uygulanacaktır. İstatistiksel anket sonuçları ve yapılan/yapılacak olan iyileştirmeler bölüm panosunda ayrıca sizlerle paylaşılacaktır. Anketlerin amaçlarına ulaşması için katılımın çok olmasının yanında verilen cevaplarında samimi olması hayati öneme sahiptir. 

Yapılacak olan Anket Çeşitleri;

 •  İşveren/Yönetici Anketleri
 •  Mezun Öğrenci Anketleri
 •  Öğrenci Ders Değerlendirme Anketleri
 •  Öğrenci Memnuniyet Anketleri
 •  Öğrenci Staj Anketleri
 •  Yeni Öğrenci Anketi

Bu çalışmalardan toplanan veriler ışığında sürekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek olup pek çok alt yapı çalışması yapılacaktır.

MÜDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Çalışmaları Resmi Web Sayfası

 

Sevgili Öğrencimiz ve Paydaşımız,

MÜDEK öğrenciler ve paydaşlarımız için bir şikayet organı değildir. Bölümümüzde karşılaşmış olduğunuz her türlü olumsuzlukları ve önerilerimizi lütfen aşağıdaki adımları izleyerek ilgililere iletmeye çalışın.

 


Bu sayfa Mechanical Engineering tarafından en son 02.11.2019 13:14:25 tarihinde güncellenmiştir.

Makine Mühendisliği

HIZLI ERİŞİM