Bitirme Projeleri

Makine Mühendisliği bölümü lisans programında, öğrencilerin mezuniyet için bitirme projesi yapması zorunlu tutulmuştur.  Bu projeler ME497-4097 ve ME498-4098 dersleri kapsamında 4. sınıfa geçmiş öğrenciler tarafından birbirini takip eden iki dönem içerisinde bir danışman öğretim üyesi gözetiminde tamamlanır. Projelerin amacı, öğrencilerin makine mühendisliği eğitimi sırasında elde ettikleri bilgileri bir makine mühendisliği problemini çözmek için kullanmasını, araştırarak yeni bilgiler edinmesini, belirlenen gereksinimleri karşılayacak yenilikçi bir sistemin, sürecin, makinanın, cihazın, tesisatın veya ürünün yapılabilirlik, ekonomiklik, çevre sorunları, etik, sağlık, güvenlik, ulusal ve/veya uluslararası standartlar gibi gerçekçi kısıt ve koşulları dikkate alarak tasarlamasını sağlamaktır. Projenin bir başka amacı makine mühendisliği programı çıktılarının öğrenciler tarafından ne ölçüde başarıldığının test edilmesini sağlamaktır. Projelerin işleyiş süreci, akış şeması, şablonlar ve notlandırma hususları Makine Mühendisliği Bölümü Bitirme Projeleri Komisyonu tarafından belirlenmiş olup, Makine Mühendisliği Bölüm Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Projelerin işleyişi sırasında öğrencilerin ve danışman öğretim üyelerinin süreçleri belirlenen esaslara göre yürütmesi gerekmektedir. Detaylı bilgiler aşağıdaki dosyalarda bulunabilir. 

ME4097 Sınavı

ME4098 BİTİRME PROJELERİ DİJİTAL KÜTÜPHANESİ

 

 

ME 497 & 498 Engineering Project I & II Akış Şemaları

 

 


Bu sayfa Mechanical Engineering tarafından en son 19.12.2021 14:19:19 tarihinde güncellenmiştir.

Makine Mühendisliği

HIZLI ERİŞİM